Vaksala Glas Uppsala

Om Vaksala Glas

Om Vaksala Glas

Vaksala Glas erbjuder både traditionellt hantverk och modern glasteknologi av högsta kvalitet. Mångsidigheten är nyckelord och spetskunskaper kring nya användningar av glas ger beställare och konsumenter stora möjligheter att skapa attraktiva och funktionella miljöer med ljus och komfort, säkerhet och energibesparing.

img-5

I över 55 år har vi funnits vid Vaksalagatan i Uppsala.

1996 flyttade vi ut till våra nuvarande lokaler på Vaksalagatan 49. Här bedriver vi verksamhet inom bilglas, planglas och inramning.

Ledningsgrupp

Bilglas

Glasmästeri

Tavelinramning

Auktoriserat bilglasmästeri certifikat
Auktoriserat bilglasmästeri

Behöver du byta bilglas?

Kontakta oss.